Ta stran je prilagojena za slabovidne, po metodi neskončne vrstice, če želiš članek gledati v običajnem formatu klikni na:
http://www.pozitivke.net/article.php/20081005115616512

Poskusi na živalih - Neme prošnje, ki vpijejo do neba nedelja, 5. oktober 2008 @ 11:56 CEST Uporabnik: Pozitivke Poskusi na živalih Neme prošnje, ki vpijejo do neba Vivisekcija z duhovnega stališča Ljudje si velikokrat zatiskamo oči pred grozotami, ki jih morajo dan za dnem doživljati živali. Toda čeprav si še tako zatiskamo oči, se moramo zavedati, da trpljenje obstaja. In četudi o tem nočemo ničesar slišati, mora dan za dnem, uro za uro, minuto za minuto to doživljati na milijone živali po vsem svetu. Knjižica Poskusi na živalih, Neme prošnje, ki vpijejo do neba – Vivisekcija z duhovnega stališča bi rada pretresla ljudi in odprla njihova ušesa, čeprav je v njej opisan samo majhen del tega pretresljivega hudodelstva. »Tu ne bomo omenjali hitrega umiranja, katerega vzrok je drastično naraščanje onesnaževanja okolja,« piše v knjižici. »Ne bomo govorili o milijonih živali, ki umirajo zaradi uporabe insekticidov in drugih podobnih sredstev. Molčali bomo o vsakoletnem pobijanju ptic v Italiji. Molčali bomo o kru­tih bikoborbah v Španiji, kjer v štiristotih arenah letno premine najmanj 6000 bikov. Ne bomo omenjali različnih načinov masovne prireje živali, za katerimi tiči pohlep po dobičku. Da lahko nekaj dam razkazuje svojo ošabnost in napuh, gojijo v ozkih kletkah na milijone živali za krzno in jih pobijajo na grozovit način. Ne bomo pisali o perutnini, govedu ali svinjah. Vse te živali spitajo v ozkih kletkah oz. hlevih, da na koncu zadovoljijo človekovo požrešnost. Ali kokoši v valilnih baterijah - oropane svobode - ki služijo le masovni proizvodnji jajc. Ne bomo omenjali približno šti­ridesetih milijonov piščancev moškega spola, ki se izvalijo poleg tistih ženskega spola, vendar za valjenje jajc niso primerni. Zato jih strpajo v plastične vreče in zadušijo z ogljikovim dioksidom ali pa jih stresejo v rezalnik, v kate­rem jih razrežejo.« Knjižica ne govori o teh grozotah, ki jih ljudje dan za dnem izvajajo nad živalmi, pač pa zgoščeno prikazuje dejstva o poskusih na živalih, vso njeno nesmiselnost in nevarnost. O tej resničnosti obstaja že veliko literature, knjižica pa te teme osvetli z duhovnega vidika. Opisanih je pet področij, kjer uporabljajo vivisekcijo. Smrt za lepoto – poskusi na živalih v kozmetični industriji Ali se zavedamo, da je veliko mazil, krem in kozmetičnih pripomočkov, ki jih vsak dan uporabljamo, plačanih s strahotnim mučenjem živali? Od ubijanja živali do ubijanja človeka – poskusi na živalih v oboroževalni industriji Tu na filogenetsko višje razvitih živalih temeljito preizkušajo atomsko, kemično in biološko orožje. Sadistična zabava – poskusi na živalih v biologiji Raziskave temeljijo predvsem na hranjenju živali z različnimi radioaktivnimi substancami, vbrizganimi z injekcijskimi brizgami, da bi ugotovili, v kakšnih deležih se substanca spet pokaže v različnih organih in izločkih. Ne-zdravila – poskusi na živalih v farmacevtski industriji Za preiskovanje in izdelavo enega samega zdravila umre blizu 100.000 živali, ki morajo prej prestati grozotne muke. Brezvestna znanost – poskusi na živalih v medicini Smrt je doma tudi na univerzah. Pri pouku na visokih šolah je običajno, da študentje opravljajo žalostne in mučne eksperimente. Poskuse ponavljajo iz leta v leto, saj z njimi ponazarjajo fiziološke in biološke procese kot potrditev že dolgo znanih dejstev. Uporabo video posnetkov večinoma odklanjajo. Znanstveniki trdijo, da so poskusi na živalih potrebni za blagor in dobrobit človeka. Toda v tej knjižici je jasno dokazano, da rezultati, dobljeni pri poskusih na živalih, niso prenosljivi na človeka. "O tem je veliko dokazov", piše na strani 17, "Katastrofa z zdravilom contergan je doslej najbolj pretresljiv dokaz." In naprej navaja nadaljnje primere. Opice in morski prašički npr. prenašajo strihnin v velikih količinah in kokoši prenesejo celo desetkratno, za človeka smrtno, količino strihnina. Psi in kokoši npr prenašajo visoke odmerke opija in tudi metilni alkohol živalim ne škoduje. Po drugi strani pa, navaja knjižica, "ne bi penicilin nikoli prišel v uporabo, če bi ga – kot je danes v navadi – preizkušali na zajcih in morskih prašičkih. Na obe vrsti živali namreč učinkuje smrtno." "Neprenosljivost poskusov na živalih pa ni nikjer tako jasna kot pri raziskavi rakavih obolenj", piše naprej, "saj so že 6000 zdravil za rakava obolenja uspešno preizkusili na živalih – toda pri človeku so vsa odpovedala." In kje je pravzaprav vzrok za takšno početje? V odgovor na to vprašanje knjižica navaja izjavo dr. W. Browna, člana Kraljevske živinozdravniške družbe v Londonu, ki je rekel: "Del neskončne vrednote pri človeku je ranjen in poškodovan, namreč prirojeno čustvo usmiljenja in ljubezni. Kdor to rani, gotovo zagreši hudo krivico, ki se je ne da popraviti z osvobajanjem od bolečine in bolezni. To je zanikanje Boga." Toda Bog obstaja. To je sporočilo drugega dela te knjižice. "Bog je Duh. Je substanca, energija, življenje v vsem, v vsaki živali in tudi v vsakem človeku je in deluje Bog. Vse je oblikovan izraz tega vse prežemajočega Duha, ki vse ohranja in poživlja." In uničevanje narave ter mučenje in ubijanje živali ni po Božjem zakonu in po Božji volji. "Nasprotno" piše na strani 23, "s tem sramotno zanikujemo Boga in se posmehujemo Stvarniku in Ohranjevalcu vsega življenja." Prav o tem govori tudi naslednja Jezusova izjava: "Česar niste naredili najmanjšemu, tega tudi Meni niste naredili." (Mt 25,45). Toda v Svetem pismu je zapisano: "Kar človek seje, bo žel!" (Gal. 6,7). Pomen tega stavka jasno pojasni ta knjižica: "Vsako negativno dejanje je vzrok, ki teži k temu, da primerno učinkuje. Kar povzročimo, se prej ali kasneje spet vrne nazaj k nam – tudi naše napake, če jih nismo prepoznali in obžalovali, kadar ne prosimo za odpuščanje in če jih ne poskušamo popraviti. Jezus je torej govoril o zakonu setve in žetve. Toda poleg tega zakona neprestano deluje tudi zakon odpuščanja in milosti, kajti Bog je neskončna ljubezen in usmiljenje, zato nam podarja možnost odpuščanja. On nam je vedno pripravljen odpustiti. Vendar pa moramo najprej mi narediti korak k Njemu. To pomeni, da moramo svoje napačno obnašanje najprej prepoznati, iskreno obžalovati, oškodovanega prositi za odpuščanje in kolikor je mogoče, spet poravnati, kar smo povzročili. Nato lahko deluje odpuščajoča Božja milost. Če je za razvoj naše notranjosti to dobro, bodo učinki v celoti ali delno odstranjeni." Knjižico Poskusi na živalih Neme prošnje, ki vpijejo do neba Vivisekcija z duhovnega stališča je izdalo Univerzalno življenje. Vezava: mehka obseg: 43 strani (format 15 cm x 21 cm) Cena: 7,00 € (+ poštni stroški) Knjižico lahko naročite na naslovu: Univerzalno življenje, Celovška cesta 87, 1000 Ljubljana Dežurna informacijska pisarna vsak torek od 10.00 do 12.00 ure Tel./fax 01/568 41 48 – informacije vsak ponedeljek od 18.00 do 19.00 ure in vsak torek od 10.00 do 12.00 ure Internet:www.univerzalno-zivljenje.si Email:info@univerzalno-zivljenje.si www.pozitivke.net

 

Domov
Powered By GeekLog