Ta stran je prilagojena za slabovidne, po metodi neskončne vrstice, če želiš članek gledati v običajnem formatu klikni na:
http://www.pozitivke.net/article.php/20080813175854521

Moja žival, moja odgovornost četrtek, 28. avgust 2008 @ 13:19 CEST Uporabnik: Pozitivke Veterinarska uprava Republike Slovenije v avgustu izvaja akcijo pod naslovom »Moja žival, moja odgovornost«. Namen akcije je povečati in utrditi zavest slovenske javnosti, še posebej pa lastnikov živali, o pomembnosti odgovornega ravnanja z živalmi in skrbi za njihovo dobrobit. Dobrobit živali je pojem, ki se v zadnjem času vse bolj uporablja v povezavi z medsebojnim odnosom med človekom in živaljo, zaščito živali pred mučenjem in varovanjem zdravja živali, predvsem tistih živali, ki jih človek goji v svojem okolju za svoje dobro (npr. farmske, laboratorijske in družne živali), kakor tudi živali, na katere človek sicer nima očitnega neposrednega vpliva, vendar sta njihov obstoj in njihova dobrobit lahko prizadeta z ravnanjem ljudi (prosto živeče živali). Sodobna družba razume žival kot čuteče bitje. Človeku nalaga moralno in zakonsko obveznost, da za žival skrbi tako, da preprečuje njeno nepotrebno trpljenje in ji obenem zagotavlja ustrezno okolje. Osnovni kriteriji dobrobiti živali so povzeti v petih svoboščinah živali, ki predstavljajo načela, na katerih temelji tudi evropska zakonodaja na področju zaščite živali: odsotnost lakote, žeje in podhranjenosti; odsotnost bolečin, poškodb in bolezni; preprečevanje strahu in neugodja; možnost izvajanja živalski vrsti značilnega vedenja; zagotovitev primernega okolja (bivalni pogoji, ki nudijo zavetje in udoben  prostor za počitek). Slogan, ki je uporabljen v tej akciji, vključuje besedo odgovornost. Pomen te besede pa je večplasten, saj poleg skrbi za žival, pomeni tudi odgovornost za posledice dejanj živali, kot so na primer poškodbe, ki jih lahko povzroči napadalen pes. Temeljno načelo zakonodaje zaščite živali izhaja iz protokola Amsterdamske pogodbe, ki med drugim navaja, da so živali čuteča bitja, in da je potrebno upoštevati potrebe za zaščito njihove dobrobiti. Krovni predpis zaščite živali v slovenski zakonodaji je Zakon o zaščiti živali (Ur.l.RS98/99, 126/03, 14/07). Ta določa odgovornost ljudi za zaščito živali, kaj se šteje za mučenje živali in katera ravnanja oziroma posegi na živalih so prepovedani. Zakon tudi predpisuje splošne pogoje, ki morajo biti izpolnjeni za rejo in ravnanje z različnimi vrstami živali, kar podrobneje predpisujejo podzakonski akti, ki urejajo področja zaščite različnih kategorij živali: Pravilnik o zaščiti hišnih živali (Ur.l.RS 75/05); Pravilnik o minimalnih pogojih za zaščito rejnih živali (Ur.l.RS 41/03, 117/04, 122/07); Pravilnik o zaščiti živali pri zakolu (Ur.l.RS 33/05, 5/06); Pravilnik o pogojih za izvajanje poskusov na živalih (Ur.l.RS 88/06); Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali(Ur.l.RS 45/00, 78/04). Nadzor nad izvrševanjem zakonodaje izvajajo uradni veterinarji, okoljski inšpektorji in policija. Več informacij o akciji je na voljo na spletni strani VURS (http://www.vurs.gov.si/) Veterinarska uprava Republike Slovenije Odnosi z javnostjo Komentarji (1) www.pozitivke.net

 

Domov
Powered By GeekLog