Ta oblika članka je prirejena za tiskanje, za vrnitev v običajni format kliknite tukaj:
http://www.pozitivke.net/article.php/20070501115929472
Najmanj zanimanja za dela z nižjo stopnjo izobrazbe

torek, 1. maj 2007 @ 11:59 CEST

Uporabnik: Pozitivke

V nekaterih podjetjih občutijo pomanjkanje delavcev, za kar so krivi neustrezna izobrazba in neprivlačni delovni pogoji.

Največ težav pri pridobivanju ustreznih delavcev imajo delodajalci s področij proizvodnje kovinskih konstrukcij in drugih kovinskih izdelkov, splošnih mehaničnih del, splošnih gradbenih del, elektroinstalacij, dejavnosti hotelov in podobnih obratov, restavracij, gostiln, cestnega tovornega prometa, oskrbe z računalniškimi programi in svetovanja, projektiranja in tehničnega svetovanja ter splošne zunajbolnišnične zdravstvene dejavnosti. Takšna je ugotovitev ankete Zaposlovanje v letu 2006 in načrt zaposlovanja za leto 2007, ki jo je med slovenskimi delodajalci v začetku letošnjega leta opravil zavod za zaposlovanje.

Svetovalec predsednika Gospodarske zbornice Slovenije Jože Smole pojasnjuje, da se delodajalci soočajo s strukturnim mankom delavcev, ki jih nadomeščajo z delavci iz tujine. Kvota dovoljenj za delo tujcev pri nas je po njegovih besedah že dosegla število 19.000, največ tujcev pa se zaposluje v gradbeništvu, 6000 tujcev je zaposlenih kot varilcev, 2000 pa si jih služi kruh kot vozniki. Daleč največ tujcev prihaja iz držav bivše Jugoslavije (med njimi največ Srbov), precej pa je tudi Slovakov.

PROBLEMA: IZOBRAZBA IN NEPRIVLAČNOST POKLICA
Glavni vzrok za pomanjkanje slovenskih delavcev v omenjenih panogah na zavodu vidijo v neustrezni izobrazbi ljudi in pomanjkanju delovnih izkušenj, v posameznih primerih pa so razlogi, zaradi katerih se iskalci zaposlitve ne odločijo za zaposlitev, povezani tudi s slabšimi delovnimi pogoji, plačilom in slabimi prometnimi povezavami.

Enake vzroke z nekoliko drugačno interpretacijo navaja Smole. Pravi, da je za pomanjkanje zanimanja za določene vrste del na prvem mestu krivo napačno poklicno usmerjanje oziroma neustrezen razvoj poklicnih šol, težava pa je tudi zelo slaba mobilnost slovenskih delavcev, ki se ne želijo voziti v službo predaleč.

V obrtni zbornici menijo, da je nezanimanje za določene poklice, s katerim se soočajo njihovi člani, predvsem posledica težkih delovnih pogojev in slabšega plačila, v avtoprevozništvu pa težavo predstavlja tudi konstantna rast števila vozil in posledično povečevanje potreb po voznikih.

REŠITEV PROMOCIJA IN AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA
Na zavodu za zaposlovanje pravijo, da lahko delodajalcem, ki se soočajo s pomanjkanjem delovne sile, najbolj pomagajo z aktivnostjo »usposabljanje na delovnem mestu«, ki so jo začeli izvajati lani in jo načrtujejo tudi letos. To je ena od aktivnosti, ki omogoča pridobitev novega poklica (poleg nje še programi institucionalnega usposabljanja, nacionalne poklicne kvalifikacije in programi formalnega izobraževanja) in se odvija na resničnem delovnem mestu.

Za poklice, za katere ljudje kljub zagotovljeni zaposlitvi ne kažejo zanimanja, zavod v sodelovanju z ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve izvaja promocije – v lanskem letu na primer so ugled želeli dvigniti poklicema voznik in gradbenik. S promocijo deficitarnih poklicev med osnovnošolci in starejšimi se že nekaj let ukvarjata tudi obrtna in gospodarska zbornica, obe pa sodelujeta tudi pri posodabljanju šolskih izobraževalnih programov.
www.dnevnik.si

0 komentarjev.


Za vrnitev v običajni format kliknite tukaj:
www.pozitivke.net
http://www.pozitivke.net/article.php/20070501115929472Domov
Powered By GeekLog