Ta stran je prilagojena za slabovidne, po metodi neskončne vrstice, če želiš članek gledati v običajnem formatu klikni na:
http://www.pozitivke.net/article.php/20070424160808861

Podelili nagrade najboljšim primerom dobre prakse nevladnih organizacij torek, 24. april 2007 @ 16:08 CEST Uporabnik: Sonce Ljubljana, 18. april – Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj je v okviru programa Dobra družba včeraj v Clubu Atrium Hotela Mons podelila nagrade najboljšim primerom dobre prakse nevladnih organizacij. V projektu Navdihujočih 5 je sodelovalo 23 nevladnih organizacij, vsaka s svojim primerom dobre prakse, pet med njimi pa jih je prejelo nagrade - dve denarni in tri praktične. Vse prisotne so nagovorili bivši predsednik RS Milan Kučan, ga. Barbara Bulc, direktorica predstavništva organizacije The Global Business Coalition on HIV/AIDS, TB and Malaria v Ženevi in ga. Vida Ogorelec Wagner, direktorica Umanotere in vodja programa Dobra družba. Letos podelitev nagrad najboljšim primerom dobre prakse nevladnih organizacij poteka že tretje leto, zgodbe vseh nagrajenih projektov pa bodo objavljene v reviji Marketing Magazin. Glavni namen triletnega projekta Dobra Družba je izboljšati pogoje delovanja nevladnega sektorja ter tako dvigniti kakovost življenja v Sloveniji. Program je usmerjen v izboljšanje pogojev za statusno, finančno in kadrovsko okrepitev nevladnih organizacij. Tričlanska ocenjevalna skupina je odločila, da denarne nagrade po 2.500 evrov, ki jih je prispeval sklad Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe, prejmeta projekta Mama Zofa - telefon za svetovanje, podporo in pomoč v obporodnih stiskah (Združenje Naravni začetki) in Gledališke delavnice v vlogi socialne integracije (Društvo Taka Tuka). Bon za tisk v vrednosti 500 evrov, ki ga podarja podjetje Medium, prejme projekt Skala - mladinska ulična vzgoja (Skala), bon v vrednosti 400 evrov za nakup knjig, ki ga podarja Mladinska knjiga Založba, prejme projekt Aktivnosti ZPS ob prevzemu evra (Zveza potrošnikov Slovenije), bon za tečaj Retorike 1, ki ga podarja Glotta Nova, pa projekt Tri srca za vidro (Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine v sodelovanju s podjetjem Radenska d.d.). Dogodek v Clubu Atrium Hotela Mons je povezovala Cirila Toplak, za prijetnejše vzdušje pa je poskrbela tudi glasbena skupina Patetico. Dobrodošlico vsem zbranim je najprej izrekla gostiteljica prireditve, Vida Ogorelec Wagner, direktorica Umanotere in vodja programa Dobra družba, ki je v nagovoru opozorila na pomembnost projekta Navdihujočih 5, predvsem pa na pomembnost obstoja nevladnega sektorja v Sloveniji. Ogorelčeva je obenem tudi zaključila celotni triletni program Dobra Družba, ki ga Umanotera izvaja od leta 2004, in predstavila nekaj najpomembnejših publikacij, dogodkov, projektov, ki so nastali v sklopu tega programa. Na oder je nato prišla gospa Barbara Bulc, direktorica predstavništva organizacije The Global Business Coalition on HIV/AIDS, TB and Malaria v Ženevi, ki je predstavila temo uspešnega vodenja projektov na področju družbene odgovornosti podjetij s strani globalnih kooperacij (Projekt RED). Obenem je predstavila tudi trende in dobre prakse v svetu, ki nakazujejo pot Sloveniji na tem področju. Pred podelitvijo samih nagrad je zbrane nagovoril tudi bivši predsednik RS gospod Milan Kučan, ki je predstavil svoj pogled na pomembnost nevladnega sektorja in njegovega sodelovanja s podjetji. Obenem je poudaril nenadomestljivo in nujno vlogo civilne družbe, brez katere napredek slovenske družbe ne bi bil mogoč. Na koncu je čestital nagrajenim organizacijam in izrazil upanje, da se bo tovrsten projekt nadaljeval tudi v prihodnje. NAVDIHUJOČIH PET – 2007   SKALA – mladinska ulična vzgoja Prezaposlenost na eni strani in brezposelnost na drugi, družba obilja in depriviligiranost, storilnostna naravnanost in inercija, vključitev in izključevanja so nasprotja, ki v sodobnih urbanih središčih sobivajo, se prekrivajo in prepletajo. Mladi iz tistih ljubljanskih sosesk, kjer je večja koncentracija ljudje z nizkim ekonomskim statusom, ki je nemalokrat povezan s priseljeniško populacijo, živijo posledice teh družbenih protislovij in preprosto niso vzrok težav. Mnogokrat so prepuščeni samim sebi in večino časa preživijo na ulici. Vladne ustanove, kot so šole ali socialni centri, se zaradi različnih razlogov ne ukvarjajo s težavami te populacije, ki so povezane z življenjem v začaranem krogu potisnjenosti ob družbeni rob. Zavod Salesianum – OE Skala že deset let vzpostavlja stik z mladimi v njihovem življenjskem okolju na ulicah v Novih Jaršah in v Fužinah, kjer skupaj z njimi išče odgovore in rešitve za stiske, ki jih doživljajo mladi. V Fužinah so uredili Mladinski center 12-ka in ker v Novih Jaršah niso dobili prostora, so preuredili avtobus v Mobilni mladinski center, ki je potujoča igralnica, učilnica, info točka in svetovalnica. Zaradi delovanja med mladimi z manj priložnostmi v njihovem življenjskem okolju se je žirija odločila, da zavod Skala nagradi z bonom v vrednosti 500 evrov za tisk, ki ga podarja podjetje Medium.   AKTIVNOSTI ZVEZE POTROŠNIKOV SLOVENIJE OB PREVZEMU EVRA  Zveza potrošnikov Slovenije je s svojimi dejavnostmi ob prevzemu evra zelo vplivala na način, kako so spremembo valute sprejeli prebivalci in prebivalke Slovenije. Nedvomno je delovanje ZPS-ja ob prevzemu evra zgled dobre prakse za ves nevladni sektor, saj se je ZPS kljub obširnim pripravam države na prevzem ukvarjala s področji, ki bi jih morala ali pa jih tudi je pokrila država. ZPS je zahtevala vabilo za sodelovanje v Koordinacijskem odboru za tehnične priprave na prevzem evra, v njem delovala in zastopala pravice potrošnikov ter sodelovala pri pripravi zakona o dvojnem označevanju cen. To je eden redkih primerov, ko je nevladna organizacija sodelovala pri pripravi zakonodaje. Nadalje: odprla je Potrošnikov evrotelefon, stiskala in distribuirala Potrošnikov evrokoledar, zloženko Evrokovanci niso drobiž, postavila spletni portal www.evropotrosnik.si, od februarja 2006 spremljala cene, izdelala t.i. črno listo izdelkov oziroma storitev in bila eden glavnih sogovornikov lokalnih, nacionalnih in tujih medijev ob prevzemu evra. Za uspešno delovanje ob prevzemu evra prejme Zveza potrošnikov Slovenije nagrado Mladinske knjige – bon za nakup knjig v vrednosti 400 evrov.    TRI SRCA ZA VIDRO – INŠTITUT LUTRA Partnerstva med podjetji in nevladnimi organizacijami so v Sloveniji še vedno redka. Inštitut Lutra je bil nagrajen že v prvem razpisu Predstavitev dobre prakse NVO, tokrat pa je nagrajen zaradi povezovanja s poslovnim partnerjem Družbo Radenska. Nevladno organizacijo in podjetje je na simbolni ravni povezala vidra, ki je ogrožena živalska vrsta sladkovodnih ekosisitemov in simbol čistih voda. Prav varovanje čistih voda, ki je strateška dobrina tretjega tisočletja, pa je na praktični ravni povezalo Inštitut Lutra in najbolj znano slovensko polnilnico naravnih in mineralnih voda v Sloveniji, Radensko tri srca. Oba partnerja sta našla skupno pot v viziji varovanja naravnih virov. Vidro bodo povezali z oglaševanjem zdravega življenjskega okolja in čistih voda, ki je življenjski habitat te živali. Tržili jo bodo tudi v zdraviliškem turizmu in sicer s strokovno vodenimi ekskurzijami v življenjsko okolje vidre na Goričkem. Z načrtovano letošnjo ustanovitvijo fundacije AQUALUTRA, v katero bo vključenih še več gospodarskih subjektov s podobno vizijo, pa Inštitut Lutra izkazuje strateško razvojno vitalnost. Inštitut Lutra prejme bon za tečaj Retorike 1, ki ga podarja podjete Glotta Nova.   DRUŠTVO MALIH IN VELIKIH USTVARJALCEV TAKA TUKA   Zaradi slabih izkušenj in težav pri komunikaciji je svet gluhih zelo zaprta skupnost, v kateri vlada precejšnje nezaupanje do slišečih. Z gledališko dejavnostjo društvo Taka Tuka odpira ta sklenjen krog in izpolnjuje več nalog hkrati: aktivno in ustvarjalno preživljanje prostega časa, pridobivanje življenjskih izkušenj in lažje vključevanje gluhih otrok in mladostnikov v polnočutni svet, podiranje fizične zaprtosti gluhih z ustanovitvijo otroško mladinskega kulturnega centra zunaj Zavoda za gluhonemo mladino, razvoj veščin na najšibkejšem področju gluhih otrok in mladostnikov, to je v sporazumevanju, izražanju in socialnih stikih, obenem pa z mimiko, gibom, plesom in lutkami krepijo njihove dobro razvite sposobnosti neverbalnega izražanja, s čimer večajo tudi samopodobo mladine. Ker v gledališčnih dejavnostih društva Taka Tuka sodelujejo tudi slišeči otroci in mladostniki, prihaja do vzajemnega vplivanja neslišečih in slišečih, s čimer se počasi ruši zid izoliranosti in družbena nevidnost gluhih ter gradi proces vključevanja in strpnosti do obeh strani. Za svojo pionirsko dejavnost prejme Društvo Taka Tuka denarno nagrado 2.500 evrov.   MAMA ZOFA – TELEFON ZA SVETOVANJE, PODPORO IN POMOČ V OBPORODNIH STISKAH Rojstvo otroka je ena od najbolj elementarnih človeških izkušenj, vendar je v Sloveniji še vedno preveč zaprto v medicinski diskurz in ovito v plašč idealizacije. Temna stran materinstva oziroma stiske, ki jih ob rojstvu otrok doživljajo ženske, je še vedno tabu tema. Po nekaterih ocenah doživlja 10 do 20 odstotkov žensk poporodne depresije, kar za Slovenijo pomeni 1 800 do 3 600 žensk na leto. Izkušnje društva Naravni začetki so pokazale, da pravočasna podpora materi stisko močno omili, velikokrat prepreči stopnjevanje in zdravljenje z zdravili. Javni zdravstveni zavodi ponavadi napotijo ženske z obporodnimi stiskami na psihiatrične oddelke, kjer jih večinoma diagnosticirajo in prepogosto zdravijo z zdravili kljub temu, da le nekatere oblike poporodnih stisk zahtevajo zdravljenje z zdravili ali strukturirano psihološko pomoč. Društvo Naravi začetki z večplastnim programom Mama Zofa zapolnjuje v Sloveniji vrzel na področju pomoči ženskam z obporodnimi stiskami, ki je doslej država ni zaznala. Društvo s pisanjem člankov o obporodni depresiji demistificira materinstvo; s telefonskim svetovanjem, individualnim svetovanjem, podpornimi skupinami, delavnicami za matere, oblikovanjem podpornega tima za pomoč na domu in svetovanja na medmrežnem forumu pa gradi vzvode samopomoči in preventivno dejavnosti. Program Mama Zofa prejme denarno nagrado 2.500 evrov. Več o prireditvi in fotografije najdete tukaj: http://www.dobradruzba.org/vsebina/slo/projekt-3/novice/NagrajenciNavdihujocih5.html Komentarji (0) www.pozitivke.net

 

Domov
Powered By GeekLog