Ta oblika članka je prirejena za tiskanje, za vrnitev v običajni format kliknite tukaj:
http://www.pozitivke.net/article.php/20070203140427923
Računalniška biokomunikacija

nedelja, 4. februar 2007 @ 05:02 CET

Uporabnik: Pozitivke

V novih Misterijih www.misteriji.si

Terapija, kjer terapevt nima vpliva ne na analizo ne na rezultate

Radionično informiranje je prevzel stroj. Namesto pošiljanja informacij z orgonskimi topovi, v Sloveniji jih izdeluje in mojstrsko uporablja Vili Poznik, so v Nemčiji razvili radionični računalniški sistem, ki ima isti namen kot top, le da terapevt nima vpliva ne na analizo ne na rezultate. Deluje digitalno; tako pošiljanje kot izbira informacij sta lahko povsem samodejna. Naprava se imenuje Quantec. V Sloveniji sta že dve taki napravi. Tisti, ki jih stvar podrobneje zanima, lahko spoznavajo napredni terapevtski sistem v inštrumentalni biokomunikaciji na quantecovih delavnicah.*

Quantec je računalniški sistem, ki prepoznava energetske motnje in s "tarčo" - subjektom ali objektom, na katerega želimo pozitivno delovati - vzpostavi interaktivno komunikacijo na daljavo. Program v nekaj minutah razčleni bioenergijsko polje "tarče", zbere podatke o morebitnih motnjah, ki so se že pojavile ali se bodo v neposredni prihodnosti, ter pošilja informacije, da vzpostavi ravnovesje s pomočjo računalniško podprtega programa. Uporabiti ga je mogoče v zdravstvu, v geopatiji, elektrobiologiji, kmetijstvu in poljedelstvu, veterini, športu kot tudi v podjetniškem in finančnem svetovanju.

NEVIDNA POLJA INFORMACIJ
Quantec obdeluje podatke za inštrumentalno biokomunikacijo - komunikacijo med računalnikom in živim bitjem. Ima sposobnost, da zajame fizikalno stanje živega bitja s pomočjo valovnih, energetskih, zavednih, to je morfoloških polj, ki so pod vplivom motenj. In le te popravi. Ne gre za izmenjavo frekvenc v notranjosti "tarče", denimo človeka, na katerega je mogoče delovati z bioresonanco, ali za dosegljive električne tokove, temveč za nevidna polja informacij, ki imajo holografske lastnosti in zato vsebujejo informacije celotnega stanja; denimo jezera do vsake posamične kapljice vode, rastline do njenih listov ali človeka do njegovih celic. Analiza in posledična izmenjava podatkov teče preko diode z belim šumom. Učinek so dokazali v tridesetletni univerzitetni raziskavi.

Dioda z belim šumom omogoča povezavo med strojem in zavestjo. S sponko je pritrjena na trikotno stekleno ploščo, ki jo nosijo tri krogle iz roževca in na katero položimo vzorec preiskovanega objekta, na primer kapljico vode, človekov las, seme žita ali enostavno le roko. Na podlagi analize valovnih polj preiskovanega objekta in ob upoštevanju njegovega holografskega stanja se definirajo vsa motilna ravnovesja celote ter izvedejo predlogi za harmonizacijo le-tega.

HARMONIZIRANJE NIHANJ
Če je to manj razumljivo in sprejemljivo, je še težje privzeti misel, da lahko s programom in napravo Quantec interaktivno komuniciramo s temi valovnimi polji. Razlago je moč najti v kvantni fiziki, za katero prostor in njegove omejitve ne obstajajo. Izumitelji zagovarjajo, da lahko s pomočjo programa in naprave po želji pošiljamo potrebna nihanja na poljubno oddaljen cilj. Zadostuje že fotografija (tako kot to velja v radioniki in pri informiranju s pomočjo orgonskih topov) da se lahko pošljejo potrebni podatki za harmoniziranje motilnih nihanj.
Fotografije, fotoni, interakcija na daljavo … Ali je vse to možno? Pobrskajmo po znanosti.

SVETLOBA V ROKAH
Septembra 2005 je časopis Journal of Photochemistry and Photobiology objavil raziskavo o tem, da vsak del naših rok pošilja nevidno svetlobo. In še več. Mitsuo Hiramatsu, vodja raziskave v japonskem centralnem raziskovalnem laboratoriju Hamamatsu Photonics, je za Discovery News razložil, da roke niso edini del telesa, ki sevajo svetlo svetlobo.
"Ne le roke, tudi čelo in podplati sevajo fotone," trdi Hiramatsu. "In to pomeni, da naše čelo, roke in noge nenehno oddajajo svetlobo. Največji delež fotonov pa oddajajo nohti."
Govorimo o svetlobi, katere s prostim očesom ne vidimo. Zatorej so Hiramatsu in njegova skupina uporabili mogočen fotonski zapisovalec, s katerim so merili emisije fotonov. Dobljene rezultate raziskovalci razumejo kot svetlobo "kemoluminiscenčnega tipa", se pravi sevanje svetlobe, ki nastane na podlagi kemične reakcije. Kot na primer pri kresničkah. Menijo, da štirideset odstotkov kemičnih reakcij izvira oziroma se razvija na površini kože rok ob stiku s kisikom, šestdeset odstotkov kemičnih reakcij pa poteka v sami koži.

POVEZAVA MED FOTONI IN BOLEZNIJO
Fritz-Albert Popp, član Mednarodnega inštituta za biofiziko v Nemčiji ter eden pomembnejših svetovnih strokovnjakov na področju raziskovanja biofotonov, nad temi rezultati ni bil presenečen. V izjavi za Discovery News je jedrnato izpostavil:
"Obstaja povezava med svetlobo oziroma sevanimi fotoni ter vrsto in stopnjo (tipom in težavnostjo) bolezni." Popp trdi, da svetloba pulzira iz čela in rok navzven z enakim osnovnim ritmom, ki pa je pri boleznih nepravilen.

Rezultati, ki jih je dobila japonska skupina, podpirajo predhodne raziskave, ki izpostavljajo, da večina živih bitij, vključno z rastlinami, seva svetlobo. Popp je v seriji poskusov uporabil biofotonske emisije kot merilo za določanje kakovosti hrane. Najbolj zdrava hrana je imela najnižjo in najbolj povezano intenziteto svetlobe. Vsaka motnja v sistemu je povečala proizvodnjo fotonov. (Natančneje v knjigi Polje, str. 96)

SLOVENSKI POSKUS
Na tej predpostavki smo v Sloveniji s pomočjo biofotonske kamere, ki jo imamo v uredništvu Misterijev in jo je izdelal slovenski inženir Franci Henigman, sami preizkusili delovanje Quanteca. Namen preizkusa je bil poiskati kemijsko reakcijo, ki seva fotone, jo s pomočjo Quanteca informirati s frekvencami vitamina C, E in folne kisline ter s pomočjo fotonske kamere meriti število sevanih fotonov. Izhajali smo iz predpostavke, da najbolj zdravo telo oddaja najmanjšo svetlobo in je najbližje idealnemu stanju, ki ga lahko doseže. (Polje, stran 95).
Čašo, v kateri je potekala reakcija med vodikovim peroksidom in luminolom, smo ob štetju sevanih fotonov s Quantecom obenem informirali; in sicer z informacijami vitamina C (vijolična krivulja), vitamina E (zelena krivulja) in folne kisline (modra krivulja). Rumena krivulja je fotonski zapis kontrolne čaše, ki ni bila izpostavljena delovanju Quanteca.

Predpostavljali smo, da pri reakciji nastajajo prosti radikali, ki jih vitamini kot odlični antioksidanti lovijo. S tem je vzpostavljen stabilnejši kompleks, ki posledično seva manj fotonov.
Vse skupaj niti ne zveni tako nenavadno, če pomislimo na obstoj nevidnega polja fotonov (avre?) okoli živega bitja. Pri tem pa količina in kakovost tega polja podaja informacije o življenjskem stanju živega bitja, rastline ali živali in tudi človeka. Ali lahko to polje od zunaj zopet napolnimo? Ali lahko z vplivanjem na to polje spremenimo potek bolezni? Kako se medsebojno odzivajo fotoni tega polja?

FOTONI DVOJČKI
O fotonih in njihovi sposobnosti pomnjenja informacij je še veliko neraziskanega, so pa osnova bodočih kvantnih računalnikov z zmogljivostmi, ki si jih danes še ne moremo predstavljati. Običajni računalniki podatke shranjujejo v bitih, ki imajo lahko vrednost 1 ali 0. Zaradi vedno manjših elektronskih elementov so fiziki predlagali shranjevanje podatkov na določen kvantni sistem, kot so fotoni, ki se polarizirajo vodoravno in navpično (0 in 1).

Najbolj presenetljiva lastnost te vrste subatomskih delcev je sposobnost hipnega (takojšnjega) prenosa med prej povezanima fotonoma, ki ju poznamo tudi kot "fotona dvojčka". In če rečemo hipno, s tem mislimo prav to, namreč v istem trenutku … neodvisno od razdalje med njima. Povezava pomeni, da delovanje na enega od fotonov določa samodejno in istočasno polarizacijo njegovega fotona dvojčka, čeprav sta kilometre oddaljena drug od drugega. To je v kvantni teoriji samoumevna lastnost podatomskih delcev, ki jo je že Einstein poimenoval z izrazom "fantomsko učinkovanje na daljavo" ali "nelokalnost". (Polje, str. 64)

POVEZANI FOTONI
Junija 2003 so fizik Markus Aspelmeyer in njegovi kolegi z Dunajske univerze dokazali, da fotoni dvojčki, ki so v prostoru med seboj oddaljeni šeststo metrov, še vedno ostanejo "povezani". Dunajska ekipa je uporabila kristal z nelinearno optičnimi lastnostmi, da je razcepila fotone z valovno dolžino 405 nm v fotonske pare z valovnimi dolžinami 810 nm. Ti fotoni so skozi optična vlakna tekli v teleskopske antene, te pa so jih vezale v drugi teleskopski par, do katerega ni bilo neposredne vidne povezave. Eden od sprejemnih teleskopov je bil na 600 metrov oddaljenem nasproti ležečem bregu Donave, medtem ko je bil drugi oddaljen kakih 150 metrov. Ob primerjavi registriranih fotonov obeh sprejemnih teleskopov je ekipa ugotovila, da so fotoni, ki so bili oddaljeni več kot 600 metrov, v prostoru ostali povezani. Kasneje, januarja 2005, so K. J. Resch in njegova raziskovalna skupina z Dunajske univerze objavili delo, v katerem so dokazali obstoj povezav med fotoni v atmosferi med Dunajem in satelitsko sprejemno postajo 7,8 km nad mestom. In poskuse nadaljujejo.

OBDAJAJOČE POLJE
Vemo, da smo obdani z nevidnimi fotonskimi polji in da ta polja nimajo le velike sposobnosti shranjevanja podatkov, ampak da pod posebnimi okoliščinami tudi hipno reagirajo drugo z drugim … pri čemer niti prostor niti razdalja ne pomenita ničesar.

Britanski biolog Rupert Sheldrake je mednarodno znan zaradi svoje teorije o morfogenetskih poljih, ki niso nič drugega kot nevidna polja, ki vse objemajo in so med seboj povezana. Pri tem organizirajo zelo kompleksne sisteme, kot so sistemi živih bitij, ter tvorijo kolektivni spomin, iz katerega se hranijo in ga hkrati napajajo. Pri človeku se temu zelo približa

Jungova teorija o kolektivni podzavesti.
"Od šestdesetih let," trdi Sheldrake, "se nam vesolje v svoji celovitosti vedno manj zdi mogočen stroj in vedno bolj slika organizma v razvoju, rastočega organizma z vedno novimi modeli organizmov. V kozmologiji obstaja neka vrsta kozmične podzavesti o "temni materiji", katere narava je nerazložljiva in kljub temu tvori devetdeset do devetindevetdeset odstotkov celotne kozmične materije. V tem času je kvantna teorija odkrila zelo redka paradoksna dejstva, denimo načelo neomejevanja ali neločljivosti, pri čemer ostanejo sistemi, ki so bili nekoč del velike celote, na skrivnosten način med seboj povezani, četudi so zelo oddaljeni drug od drugega."
Isto, kot smo že napisali, se dogaja s fotoni dvojčki.
Če je to tako, bi se Sheldrakova teorija, kot tudi teorije drugih fizikov, ki se ukvarjajo s kvantno teorijo, ujemala s tem, kar nemški fizik Markus Schmiecke trdi o radioniki in osnovi kvanta:
"Radionika temelji na konceptu, da je vsak človek in vsako živo bitje obdano s kompleksnim elektromagnetnim poljem, ki ga nadzoruje. Je del obširnega in strukturiranega elektromagnetnega polja, ki zajema celoten planet. To polje koordinira vse elektromagnetne vplive planeta, ki povezujejo vse funkcije posameznih živih bitij. Nanj pa vpliva in ga nadzoruje še subtilnejše polje, ki se ga s fizikalnimi sredstvi še ne da zajeti in izmeriti."
N. R. & J. V.
Prihodnjič: Preverjanje radionike

INŠTRUMENTALNA BIOKOMUNIKACIJA
Inštrumentalna biokomunikacija je način skeniranja in informiranja morfogenetskih polj. Vse na svetu je obdano s temi polji, bodisi predmeti, rastline ali živali. Vsako polje vsebuje popolno informacijo o tem, kar obdaja in vzdržuje stik z vsemi podobnimi polji. Elektromagnetna polja so povezava s čisto vsem. Morfogenetska polja so elektromagnetni fenomeni, ki jih elektromagnetna nihanja lahko spremenijo.


Manja Vrenko z radioničnim računalniškim sistemom posega na vsa področja
OSNOVA JE FOTOGRAFIJA

"Najprej je treba določiti cilj, komu ali čemu naj Quantec pomaga," pravi Manja Vrenko*, ki z radioničnim računalniškim sistemom sega na različna področja. Ljudi najbolj zanima zdravje, pa seveda poslovni uspeh. Ko pridejo k Manji, povedo za cilj, ali tarčo, na kateri žele izboljšati stanje.
Kaj storite najprej?

Fotografiram. Če gre za konkretno zdravstveno težavo, če bi radi vplivali nase, na podzavest, če imajo zgrešene vzorce, strahove, fotografiram njih, če pa bi radi zaščitili avto ali stanovanje, fotografiram avto oziroma stanovanje. Če bi radi spremembo v podjetju, vzamem logotip podjetja ali fotografiram delovne prostore, če bi radi skladnejše odnose med zaposlenimi, fotografiram skupino zaposlenih … Pri izbiri cilja tako rekoč ni omejitev. Seveda vedno le v dobri nameri.

In potem?
Poenostavljeno rečeno fotografijo spravim v računalnik in poženem program. Na zaslonu je mogoče opazovati, kako program izbira med različnimi bazami podatkov in kako iz posameznih baz izbira tiste informacije, ki so za dosego cilja najbolj primerne. Pregleda do 50.000 shranjenih podatkov v bazi in išče resonance na vseh ravneh.

Je to mogoče spremljati?
Da, vse se izpiše na zaslonu; z naročnikom lahko predebatiram izbrane informacije iz vseh izbranih baz podatkov. Ti pogovori so zelo zanimivi, saj odpro vrsto vprašanj, ki naročniku dajo misliti in že to, da na novo misli, da mu je stroj povedal nekaj, kar je le slutil, lahko vpliva na bodoče spremembe. In mu, če želi, tudi natisnem informacije, ki jih bo prejemal. Da lahko v miru večkrat prebere, kaj pravi Quantec in s čim vpliva nanj.

Kaj so baze podatkov?
To so podatki ali informacije s številnih področij: s področja homeopatije, barv, zvokov, akupunkture, Bachovih cvetlic, kristaloterapije, psihokineziologije, pa alergeni, nozode, trditve …
Koliko pa je baz podatkov?
Kakih dvesto. Nenehno nastajajo nove. In ne nazadnje lahko v program dodam tudi svojo bazo ali pa k informacijam, ki jih izbere program, dodam še informacije po mojem osebnem izboru.

Se da iz podatkov razbrati tudi diagnoza?
Da. Program izlušči podatke, iz katerih je mogoče sklepati na diagnozo.

Je Quantec mogoče uporabiti za ustvarjanje dobrega počutja?
Da. Denimo z zniževanjem elektromagnetnih kontaminacij v našem okolju in s harmoniziranjem tistih geopatij, ki povzročijo deformacijo naših energetskih polj in posledično slabega fizičnega počutja.

Kaj storite, ko program izbere ustrezne resonance?
Ko generator samodejno pregleda biopolje ter podatke primerja z učinkovinami, ki so shranjene v bazi, sprožim samodejni program. Splošna veljavna nastavitev prenosa terapije je vsake tri ure po dvanajst sekund. Seveda lahko naravnam program po svoje.

To kdaj naredite?
Še najraje pri sebi. Ker sem neučakana in rada čim prej preverim, občutim rezultate.

Na koliko ciljev lahko pošiljate terapije?
Na petsto, dan in noč, po samodejnem programu, ali pa po posebnem programu, denimo v krajših časovnih presledkih, le na določen dan, samo ponoči ali podnevi …

Se delovanje Quanteca občuti?
Seveda, saj ljudje opazijo spremembe. Čuti pa se včasih tudi kot rahlo tresenje ali kaj podobnega, a to se prepreči.

Kako?
Z nastavitvijo pravilne intenzivnosti in nozodami.

Kolikokrat mora človek k vam?
Enkrat samkrat, da poberem podatke. Ko je program narejen, ga sistem samodejno pošilja do cilja, ne glede na to kako daleč je.

Koliko stane "skeniranje" podatkov in priprava programa informacij?
Analiza stane šestdeset evrov. V to je vključena enomesečna terapija, torej trideset dni najmanj vsake tri ure po dvanajst sekund pošiljanja.

In naslednji mesec?
Dvajset evrov.

Ali lahko istemu človeku sočasno pošiljate več terapij?
Da. Vendar ni smotrno združevati denimo terapij za zdravje in za boljši poslovni uspeh. Za sámo zdravljenje pa program tako ali tako skombinira vse potrebno. In včasih iz izkušenj še kaj dodam.

Ali lahko terapevtska nihanja komu škodujejo?
Ne. Prednost inštrumentalne biokomunikacije je tudi v tem, da je to objektivna metoda in terapevt nima vpliva na analizo in rezultate.

Ali je naprava prenosna, obiščete podjetje, če je več želja?
Da. Kadar se odločijo, da se bodo zaposleni uskladili med seboj in je potrebno obdelati vsakega posebej in vse skupaj, kot skupino.

J. V.

0 komentarjev.


Za vrnitev v običajni format kliknite tukaj:
www.pozitivke.net
http://www.pozitivke.net/article.php/20070203140427923Domov
Powered By GeekLog