Ta stran je prilagojena za slabovidne, po metodi neskončne vrstice, če želiš članek gledati v običajnem formatu klikni na:
http://www.pozitivke.net/article.php/20030228180257206

Orodje za konec naravnega sveta ponedeljek, 3. marec 2003 @ 06:02 CET Uporabnik: ziby ORODJE ZA KONEC NARAVNEGA SVETA Človek je po svoji naravi izdelovalec orodij, obenem pa nepoboljšljivi hazarder, ki veliko tvega. Večno stojimo pred navidezno dilemo, katero orodje uporabiti, da se z njim ne bomo ranili. Naša zgodovina pa nam jasno govori, da smo se ranili še z vsakim orodjem, ki smo ga razvili. Orodja smo vedno izbirali po kriterijih njihove moči, učinkovitosti in hitrosti s ciljem, da vsako novo človekovo orodje prinaša povečanje človekove moči. Ta pa ni nikoli nevtralna. Kadarkoli se uporabi moč, imamo zmagovalce in poražence. Število poražencev pa se povečuje s hitrostjo razvoja količine uporabljene moči. Spomnimo se le jedrske tehnologije s termonuklearnimi bombami ali pa agrokemičnega kmetijstva s strupenimi pesticidi. Človekovo obvladovanje narave je izraz, ki se ga zelo pogosto uporablja pri opisih napredka uporabnih znanosti. Vprašajmo se, v kakšnem smislu poseduje človek vedno večjo moč nad naravo? Presenetljiv odgovor nam prinaša Clive S. Lewis: »Tisto, kar imenujemo človekova moč, je v resnici moč, ki jo posedujejo nekateri, ki lahko dopustijo ali pa tudi ne dopustijo drugim, da bi od nje imeli koristi.« Poglejmo si to izjavo na primeru uporabe letala. Polet z letalom moramo plačati in če nimamo denarja, pač ne bomo potovali v daljne kraje. Milijoni ljudi nikoli v svojem življenju ne bodo poleteli z letalom. Kaj jim torej pomenita razvita moč in hitrost letal. Ista tehnologija jim (nam) lahko z bombami razruši dom in jih (nas) ubije. Z istim orodjem uživamo napredek, prav tako pa se učinkovito pobijamo med seboj. Lahko zaključimo, da se to, kar nekateri imenujejo človekova moč nad naravo sprevrže v moč, ki jo oblast uresničuje nad ljudstvom, z naravo kot sredstvom za dosedanje tega cilja. Če bo prihodnja doba eugenike in genske tehnologije dosegla tolikšno moč, da bo zmogla kreirati naslednike po svojih zamislih, potem bodo vsi, ki bodo živeli po tej dobi žrtve te moči. Šibkejši in vse bolj nemočni bodo, ne pa močnejši. Poslednji ljudje eugenične dobe bodo popolnoma podvrženi roki velikih Manipulatorjev in sami ne bodo imeli nikakršne moči več nad svojo prihodnostjo. Poslednja zmaga Manipulatorjev bo dobljena, ko bo osvojena zadnja še nepremagana trdnjava, človekova narava. Kakšna bo ta zmaga? S tem, ko bodo Manipulatorji izstopili iz okvirov naravne etike, bodo vstopili v duhovno praznino, iz katere bodo le še ukazovali: »Tako hočem, tako naj bo!« Kajti, ko bo dokončno odpravljen notranji glas, ki nam govori: »To je dobro!«, ostane le še tisto satansko, izven vseh vrednostnih presoj: »To hočem!«. Če bomo z eugenično civilizacijo naredili zadnji korak v omejevanju svoje lastne vrste zgolj na še zadnji objekt obvladane narave, bosta bitje, ki je vseskozi dobivalo in bitje, ki je bilo žrtvovano eno in isto. Takrat bosta zmagovalec in premaganec eno in isto, manipulatorji bodo izravnani z zmanipuliranimi. Faustova pogodba bo dokončno realizirana in plačilo Hudiču bo poravnano do stotina natančno. Če se odrečemo svoji duši v zameno za moč, ta moč nikoli ne bo pripadala človeku. Vsi skupaj bomo postali sužnji tistega, čemur smo prodali svoje duše. Ali iz zgodovine poznate vsaj enega človeka, ki je potem, ko se je odrekel načel naravne etike in dosegel strahotno moč, to moč tudi dobrohotno uporabil? Ne, zaman ga boste iskali! Biotehnologija z gensko manipulacijo je vsekakor najbolj radikalen eksperiment človeštva. Postavlja nas pred strahotno kozmološko in etično vprašanje: »Ali spoštovati svetost življenja, ali pa življenje zreducirati na golo uporabno vrednost«. Nikoli v svoji zgodovini človeštvo ni bilo toliko nepripravljeno na novo tehnologijo in na njene izzive ter tveganja. V le nekaj desetletjih naj bi se naše življenje spremenilo bolj kot poprej v tisoč letih. V manj kot eni generaciji naj bi v popolnosti spremenili našo sedanjo kozmologijo, pozabili na naravno etiko, na novo definirali naš odnos do življenja in odpravili naravnega človeka. Temeljita reorganizacija družbe na eugeničnih temeljih bo do neprepoznavnosti izničila našo sedanjo zamisel o demokraciji in človekovih pravicah, pojmi kot so enakost, enakopravnost, svobodna volja in človekova svoboda bodo pozabljeni. Reorganizacija naravnega sveta na genskem determinizmu bo zadela človeka v osnovi njegove sedanje samopodobe tako močno, da niti sam sebe ne bo več prepoznal. Svetovni potres, v epicentru katerega bo genska tehnologija, bo razrušila vse naše sedanje predstave o naravi, življenju v njej, Človečnosti in Človeku. Tisto, kar bo nastalo na ruševinah naravnega sveta, kot ga poznamo danes, ne zna natančno opisati nihče, niti njegovi kreatorji, ki ga že danes načrtujejo v stotinah tajnih laboratorijev po svetu. Stojimo pred nečem mogočnim, grozečim in neznanim, vstopamo na popolnoma tuje ozemlje za katerega niso izdelani nikakršni zemljevidi, smo na razpotju in ne vemo, katere pot vodi v pekel. Temu, kar nam ponujajo genski tehnologi nikakor ne smemo reči svet, kajti beseda svet izvira iz besede svetost. Temu pred čimer stojimo lahko rečemu kvečjemu programirani konstrukt, dejanje moči volje elite Manipulatorjev brez naravne etike in brez vsakršnih predsodkov glede bistvenih vprašanj našega bivanja in človekovega poslanstva. Genska tehnologija prihaja med nas kot dokončno poplačilo Faustove kupčije s Hudičem, kot krasni novi svet Aldousa Houxleyja in vprašati se moramo, za kakšno ceno? Reprogramiranje genetične kode življenja prinaša fatalna tveganja nepredvidljivih posledic, saj posega v milijarde let evolucije Življenja na planetu. Ne pozabimo, da o nedoločljivosti in nepredvidljivosti evolucije ne vemo ničesar in da krhko ravnovesje ekosistema planeta lahko zgrmi v kaos, po katerem bo človeška vrsta ohranjena le še v fosilnih zapisih. Svet kloniranih himeričnih transgenih kreatur, eugenična civilizacija gensko sprogramiranih ljudi, genska diskriminacija na osnovi posameznikovega genskega profila, nastanek genskega kastnega sistema - genetokracije, fabriciranje človeških rezervnih organov, genska kirurgija človeških zarodkov, standardizirani in egalizirani otroci, nadomestitev naravnega človeškega razmnoževanja - reprodukcije z genteh replikacijo, bioindustrijski substitut za divji svet živali, patentirana lastnina in trženje s komponentami človeškega genoma in še bi lahko naštevali. Vse našteto je že sprogramirano in sprojektirano, tehnično pred izvedbo ali na stopnji prototipa, večino stvari pa niti predvideti ne zmoremo, kajti zmožnosti genske tehnologije presegajo tudi najbolj fantastične vizije in najbolj moreče sanje hkrati. Genska tehnologija je nedvomno v svojih posledicah ekstremni primer znanosti, ki je kot bazilisk, stvor, ki ubije, kar vidi in vidi le, ko ubija. Človeštvo nujno potrebuje drugačno paradigmo nove znanosti, takšne, ki bo kupila znanje po nižji ceni, kakor je cena življenja in človeške duše. Toda če znanstveniki sami ne zmorejo zaustaviti tega baziliska sedanjosti, še preden doseže običajen razum in tudi tega ubije, potem ga mora zaustaviti nekdo drug. To pa je lahko le zavest novega človeka nove dobe, ki bo temeljila na naravni etiki. Modre so besede, ki nam jih namenja Clive S. Lewis: »Biti brez predsodkov glede vprašanj, ki niso temeljna je koristno. Biti brez predsodkov glede temeljnih osnov, bodisi teoretičnega, bodisi praktičnega razuma pa je idiotizem. Če je že nekdo brez predsodkov glede slednjega, potem naj vsaj molči. Povedati tako ali tako ni zmožen ničesar smiselnega!«. Toda promotorji genske tehnologije ne molče, nasprotno izjemno agresivni in arogantni so. Agresivni so nad zaskrbljeno javnostjo in arogantni tudi nad akademskimi kolegi, ki se jim drznejo kakorkoli oporekati. Obenem pa so neskončno vsiljivi, prav tako kot nevšečni akviziterji, ki svoje blago dvomljive kvalitete, ponujajo od vrat do vrat. Kupujejo si najdražje oglasne prostore in najelitnejše termine medijev in posiljujejo javnost s komercializacijo svojih sprojektiranih produktov. Dodobro obvladujejo tehniko medijske manipulacije z zastraševanjem in prilizovanjem, z uporabo metode palice in korenčka. Venomer vihte palico zastraševanja s svetovno lakoto in strahovi bolezni, obenem pa, kot čarobno palico ponujajo korenček sanjskih prividov njihove biotehnološke revolucije. Poglejmo si glavni meni njihovih obljub: bakterije, ki iz nizkokvalitetne rude ceneno pridobivajo dragocene rudnine; bakterije, ki se hranijo z metanom; etanol, kot novo gorivo iz rastlin, bakterij in odpadkov; rastline, ki proizvajajo plastiko; tkanino iz pajkove mreže, ki bi jo proizvajale transegene bakterije; konverzijo okoljskih strupov v nenevarne snovi; biosorbcija težkih kovin in radioaktivnih snovi iz organizmov; drevesa štirioglatih debel z več celuloze; fiksacijo zračnega dušika pri kulturnih rastlinah; montažo ubijalskih genov v ličinke škodljivcev; super produktivne domače živali in kulturne rastline; odpravo genskih, degenerativnih in rakavih obolenj pri človeku in podaljšanje človeškega življenja. Res, impresiven meni obljub! Kdo bi si zdrznil zavrniti ponujeno? Kdo bi si drznil postaviti po robu tako vsemogočni in čudežni tehnologiji? Nič čudnega torej, da so bili vsi kritiki »čudežne« tehnologije anatemizirani kot pregrešni vitalisti, nevarni fundamentalisti, ne-strokovnjaki, ki nimajo pojma, pa tudi kot prodajalci strahu, ludisti, bedaki, skratka resni kandidati za zapor ali psihiatrične oddelke zaprtega tipa. Oporekanje napredku tako sijajne znanosti je lahko le dejanje okorelega zločinca ali pa neprištevnega norca! Spoznali smo, da bo genska tehnologija lahko spremenila svet do te mere, kakor ni uspelo še nobeni tehnologiji v človeški zgodovini. Danes njeni izdelki že prihajajo na trg, med nas in sedaj postajajo vse bolj tudi naš problem. Genska tehnologija ima tendenco, da bo vstopila v vse pore našega življenja, prehrano, spolno in zakonsko življenje, rojevanje, vzgojo in šolanje otrok, v naše zaposlovanje, delo, življenje in smrt. Spremembe našega življenja, ki jih prinaša genska tehnologija bo prisilila vsakega izmed nas, da pogleda v zrcalo svojih najglobjih vrednot in da si poskuša odgovoriti na temeljna vprašanja namena in pomena svojega bivanja. Torej je prav vsakdo izmed nas odgovoren za našo skupno prihodnost. Prevzeti moramo polno odgovornost, kajti genhazarderji so kot svojo zadnjo stavo zastavili Človeka! O genski tehnologiji je nujen dialog v javnosti, dolgotrajen in strpen, širok in poglobljen, kajti obljubljene kratkoročne dobrobiti, ki jih prinaša, ne zmorejo niti približno odtehtati dolgoročnih tveganj in nepredvidljivosti vseh možnih posledic. Ob tem ne pozabimo, da je genska tehnologija le ena od možnosti tehnološke prihodnosti človeštva, nikakor pa ne edina. Človek je izdelovalec orodij. Spoznali smo, da so nekatera orodja učinkovit in varen pripomoček človeku, z drugimi se lahko poškodujemo ali ranimo, uporaba tretjih pa nas lahko ugonobi. Če torej izbiramo med več orodji, izberimo manj radikalna, bolj varna, skratka odločajmo se modro. Odločala bo torej modrost, bolje rečeno še ohranjena količina modrosti, ki jo danes še premore človeštvo. Gospod je rekel Kajnu: »Zakaj se jeziš in zakaj ti je upadel obraz? Ali ga ne boš vzdignil, če delaš dobro? Če pa ne delaš dobro, greh že preži nate pri vratih, njegovo poželenje se obrača proti tebi, a ti mu gospoduj!« Kajn je poslušal, vendar ni slišal božjega sporočila. Vzdignil se je proti svojemu bratu Abelu in ga ubil. Bog ga je preklel in ga.zaznamoval z znamenjem. Kasneje je Eva Adamu rodila tretjega sina, ki mu je dal ime Set. Človeški otroci se porajamo tako iz semena bratomorilca Kajna, kakor tudi iz semena Seta, ob nenehnem spopadanju dobrega in zla v nas samih. Če je Kajn princip zla, potem pomeni Set princip upanja in vere v človeštvo Nove dobe. . In pomnimo sporočilo te zgodbe iz Geneze: »Če ne delaš dobro, greh preži nate pri vratih, a ti mu gospoduj!« Odločiti se moramo torej za gospodstvo nad grehom ali za gospodstvo nad sočlovekom! Prvo prinaša ljubezen, drugo pa dokončno odpravo človeka. Komentarji (1) www.pozitivke.net

 

Domov
Powered By GeekLog