Objavi članek

Untitled Document


Prosimo, da pri oddaji članka upoštevate naslednje:

- Naslov članka naj bo z malimi črkami.
- Tekst z malimi črkami.
- Za vejico in piko in drugimi ločili mora biti presledek.
- Pred vejico in piko ni presledka.
- Pišite v odstavkih, da je bolj pregledno.
- Člankov in prispevkov, ki jih pošljete za objavo in so le ti objavljeni, NE BRIŠEMO iz časopisa Sončeve Pozitivke.
- Objavljamo samo članke napisane v slovenskem jeziku

V primeru vnašanja dogodka ali oglasa:
- Uredništvo si pridržuje neobjavo oglasov, ki ne bodo v skladu z navedenimi pogoji,
   kakor tudi oglasov s sporno vsebino in oglasov, ki niso v skladu z veljavno
   zakonodajo Republike Slovenije.
- Pri vpisu ponudbe za delavnice, seminarje, ... storitev ali zaposlitev v oknu z besedilom
  oglasa (polje opis dogodka ali vsebina članka) v skladu z zakonodajo obvezno
  navedite še:
  Naziv podjetja ter ime in priimek odgovorne osebe, oziroma ime in priimek naročnika
  oglasa (v kolikor ne gre za podjetje ali organizacijo), sedež podjetja, organizacije ali
  naslov naročnika oglasa (v kolikor ne gre za podjetje).

HVALA

Pozitivke so namenjene objavi pozitivnih novic, člankov, pobud, razmišljanj vseh posameznikov in skupin, ki jih zanimajo osebna in duhovna rast, ozaveščanje, zdrav način življenja in ekologija.

Namenjene so izmenjavi novic, znanj in idej s teh področij, saj se zavedamo, da si tako lahko veliko damo in skupaj veliko dobrega naredimo.

Preden objavite članek vas vabimo, da si preberete Navodila in splošne pogoje za objavo članka.

Nadaljujte z objavo članka »  V imenu bralcev se vam zahvaljujemo za objavo.

Uredništvo Pozitvk


www.pozitivke.net
http://www.pozitivke.net/staticpages/index.php/20060306172421517